highway sign.gif, 4,8kB


Jeseníky wave Jeseníky wave
max resolution
max resolution

Kontakt :

E-mail : vlna@aeroklubjesenik.cz
       Vlasta Lasovská :
       info@letmodel.cz
      +420 604905903
INTERNATIONALSoutěžní období/ Competition period: 19.9.2013- 31.03.2014

Soustředění / workshop :         25.10.2013 - 3.11.2013

REGISTRACE / REGISTRATION

pilots

Zpoplatnění vlnové dálnice!
Vzhledem k tomu, že administrace, spojená s užíváním prostorů něco stojí, obracíme se na Vás s žádostí o podporu formou prodeje vlnové dálniční známky, kterou lze umístit na Vašeho mazlíka v hodnotě 100.-CZK.
Třeba z toho jednou bude sběratelský suvenýr. Na dálnici samozřejmě nestojí žádná policie a příspěvek je dobrovolný. Částku lze poukázat na BU aeroklubu Jeseník:
ČSOB a.s., 79001 Jeseník 277921953/0300, do poznámky DZ a jméno pilota. Do e-mailu mi napiště adresu pro zaslání DZ, popř. si ji můžete vyzvednout na letišti v Mikulovicích.
Věřím, že vlnu touto symbolickou částkou podpoříte.
Aeroklub Jeseník-organizátor          Vlnový web

CzechPropozice Vlnového kempu 2013
GermanyAusschreibung Wellen Camp 2013
PollandRegulamin konkursu szybowcowego"Obóz falowy 2013"
Czech Směrnice pro Vlnové létání v AK Jeseník 2013
       Obrazová příloha Vlnové směrnice
PollandRegulamin - fala 2013
       Zalacznik foto
GermanyRichtlinie für das fliegen in der Langen Welle Jeseník 2013
       Richtlinie sinnbildliche Beilage
EnglishWave directive 2013
       Picture supplement F
PollandOBÓZ FALOWY - latanie w fali górskiej w Jesionikach
Germany Info WellenCamp 2013
Price Ceník ubytování a létání 2013/ Price list 2013


UBYTOVÁNÍ / ACCOMMODATION
registrace- FULL, ask only via e-mail


   Seznam ubytovaných    Parkovací plán
    Vlnové prostory / Wave areas
"WAVE CAMP 2013/2014"
jsou publikovány / are published
AIP supplement 28/13 ... CZ
ze dne / from 8.8.2013
AIP supplement 74/13 (ENR 5) ... PL
AIP supplement 90/13 (ENR 5) ... PL winter

Koordinátorem vlnových prostorů "WAVE CAMP 2013/2014" v CZ/PL je Aeroklub Jeseník / Co-ordinator Wave airspaces Wave Camp 2013/2014 in CZ/PL is Jesenik Aeroclub

Vlnové prostory mají charakter DOČASNĚ VYMEZENÝCH PROSTORŮ (TRA)/ Wave areas are TEMPORARY RESERVED AREAS

POZOR! Organizátorem na stejné úrovni z polské strany je Aeroklub Jelenia Gora se stejným postupem objednávání prostorů, ale pouze polských prostorů EA. / Attention! Organizator in Polland is Jelenia Gora Aeroclub, but only in polish areas EA

Jesenik Aero Club Jelenia Góra Aero Club
Frequency: 123.500 MHzFrequency: 122.900 MHz
Call sign: JESENIK INFOCall sign: JELENIA GÓRA RADIO
Užívání vlnových prostorů více uživateli je regulováno : / The use of e Wave airspaces is regulated :

KOORDINAČNÍ SMĚRNICÍ


Vlnové prostory je možno požadovat v sektorech (v závislosti na meteo podmínkách též pouze část sektorů) "TRA 90A, C, D, E, F, G, H, J" den předem do 10:00 UTC (na SO,NE a PO v pátek). Požadavky na omezené prostory jsou zasílány současně na ACC Praha (CZ) a AMC Varšava (PL).
Polská strana označuje své prostory jako "EA90 A, B, C, D, G, F" - definované na polském území.

Souřadnice pro SEE YOU/ SEE YOU COORDINATES (formát .txt)

Při podstatných změnách činnosti bude aeroklub Jeseník neprodleně informovat ACC Praha a ACC Varšava (pozdější aktivace, kratší deaktivace, přestávka ve využití prostoru delší než jedna hodina, jakákoliv změna ve FL). In case of significant changes of activity Aeroclub Jesenik will inform immediately ACC Praha and ACC Warszaw(later activation, earlier deactivation, breaks of one hour and more and any change of FL).

3. Publikované prostory LK TRA 90A, C, D, E, F, G, H, J jsou využitelné maximálně do letové hladiny 500 ft pod horní hranici prostorů, z důvodu zajištění vertikálních rozstupů od ostatního provozu.
3. The published areas LK TRA 90A, C, D, E, F, G, H, J can be used up to flight level 500 ft below the upper limit of the areas in order to ensure vertical separation from other traffic
4. Publikované prostory, LK TRA 90A, E, H jsou využitelné maximálně do vzdálenosti 2,5 NM od aktivovaných prostorů LK TRA 70 a LK TRA 67 z důvodu zajištění horizontálních rozstupů mezi oběma provozy.
4. The published areas LK TRA 90A, E, H can be used up to distance 2.5 NM from activated airspaces LK TRA 70 and LK TRA 67 in order to ensure horizontal separation between the two traffics.


Vstup a využití prostorů pro WAVE CAMP 2012/2013 musí být koordinováno s Aeroklubem Jeseník
* +420 604 905 903 – Vlasta Lasovská
* +420 584 453 951 - fax
* vlna@aeroklubjesenik.cz

Entry and use of areas for WAVE CAMP 2012/2013 shall be coordinated with Aeroclub Jesenik
* +420 604 905 903,
* +420 584 453 951,
* vlna@aeroklubjesenik.cz
Požadované prostory (publikace v AUP), čas v UTC! /
Requested airspaces (AUP publication), UTC time !

CZ sectors
PL sectors19.10.2013 :
GCUP flights
20.10.2013 :
GCUP flights
21.10.2013 :
GCUP flights
22.10.2013 :
GCUP flights
23.10.2013 :
GCUP flights
24.10.2013 :
GCUP flights
25.10.2013 :Platby - pouze pro CZ převody/ Payments - only for CZ bank transfers:
Můžete letos využít možnosti platby bankovním účtem :
Bankovní spojení / bank contact:
ČSOB a.s., 79001 Jeseník 277921953/0300
Variabilní symbol datum letu ve tvaru RRRRMMDD, do poznámky jméno pilota+počet nocí, pokud byl ubytován.

POZOR! /ATTENTION!
Na letišti bude možnost plnění kyslíkových lahví / at the airport there will be the opportunity to fill oxygen bottles

Mikulovice Airport web camera wavea
wavea wave
wave wave
Windgram počítadlo.abz.cz