Aeroklub Jeseník-organizátor          Vlnový web

Jeseníky wave Jeseníky wave
max resolution
max resolution

Kontakt :

E-mail : vlna@aeroklubjesenik.cz
       Vlasta Lasovská :
       info@letmodel.cz
      +420 604905903
INTERNATIONALSoutěžní období/ Competition period: 20.9.2012- 31.03.2013

Soustředění / workshop :         20.10.2012 - 4.11.2012

REGISTRACE / REGISTRATION

Seznam přihlášených Parkovací plán/ Park plan
Parkovací plán
CzechPropozice Vlnového kempu 2012
GermanyAusschreibung Wellen Camp 2012
PollandRegulamin konkursu szybowcowego"Obóz falowy 2012"
Czech Směrnice pro Vlnové létání v AK Jeseník 2012
       Obrazová příloha Vlnové směrnice
PollandRegulamin - fala 2012
       Zalacznik foto
GermanyRichtlinie für das fliegen in der Langen Welle Jeseník 2012
       Richtlinie sinnbildliche Beilage
EnglishWave directive 2012
       Picture supplement F
PollandOBÓZ FALOWY - latanie w fali górskiej w Jesionikach
Germany Info WellenCamp 2012
Price Ceník ubytování a létání 2012/ Price list 2012

STOPPED-only via phone 00420 604905903
UBYTOVÁNÍ / ACCOMMODATION
registrace

Seznam ubytovaných
    Vlnové prostory / Wave areas
"WAVE CAMP 2012/2013"
jsou publikovány / are published
AIP supplement 20/12 ... CZ
ze dne / from 6.9.2012
AIP supplement 59/12 ... PL

Koordinátorem vlnových prostorů "WAVE CAMP 2012/2013" v CZ je Aeroklub Jeseník / Co-ordinator Wave airspaces Wave Camp 2012/2013 in CZ is Jesenik Aeroclub

Vlnové prostory mají charakter DOČASNĚ VYMEZENÝCH PROSTORŮ (TRA)/ Wave areas are TEMPORARY RESERVED AREAS

POZOR! Organizátorem na stejné úrovni z polské strany je Aeroklub Jelenia Gora se stejným postupem objednávání prostorů, ale pouze polských prostorů EA. / Attention! Organizator in Polland is Jelenia Gora Aeroclub, but only in polland areas EA

Jesenik Aero Club Jelenia Góra Aero Club
Frequency: 123.500 MHzFrequency: 122.900 MHz
Call sign: JESENIK INFOCall sign: JELENIA GÓRA RADIO
Užívání vlnových prostorů je regulováno : / The use of e Wave airspaces is regulated :

KOORDINAČNÍ SMĚRNICÍ / COORDINATION DIRECTIVE
která je platná pro všechny piloty létající v tomto vzdušném prostoru / which is valid for all pilots using wave airspaces


Vlnové prostory je možno požadovat v sektorech (v závislosti na meteo podmínkách též pouze část sektorů) "TRA 90A, C, D, E, F, G, H, J" den předem do 10:00 UTC (na SO,NE a PO v pátek). Požadavky na omezené prostory jsou zasílány současně na ACC Praha (CZ) a AMC Varšava (PL).
Polská strana označuje své prostory jako "EA90 A, B, C, D, G, F" - definované na polském území.

Souřadnice pro SEE YOU/ SEE YOU COORDINATES (formát .txt) Souřadnice pro STREPLA/ STREPLA COORDINATES (formát .txt)

Při podstatných změnách činnosti bude aeroklub Jeseník neprodleně informovat ACC Praha a ACC Varšava (pozdější aktivace, kratší deaktivace, přestávka ve využití prostoru delší než jedna hodina, jakákoliv změna ve FL). In case of significant changes of activity Aeroclub Jesenik will inform immediately ACC Praha and ACC Warszaw(later activation, earlier deactivation, breaks of one hour and more and any change of FL).

Publikované prostory jsou využitelné maximálně do letové hladiny 500ft pod horní hranici prostorů, z důvodu zajištění vertikálních rozstupů od ostatního provozu./ The published airspaces can be used up to flight level of 500 feet below upper limit of the airspaces, in order to ensure vertical separation from other traffic.

Vstup a využití prostorů pro WAVE CAMP 2012/2013 musí být koordinováno s Aeroklubem Jeseník
* +420 604 905 903 – Vlasta Lasovská
* +420 584 453 951 - fax
* vlna@aeroklubjesenik.cz

Entry and use of areas for WAVE CAMP 2012/2013 shall be coordinated with Aeroclub Jesenik
* +420 604 905 903,
* +420 584 453 951,
* vlna@aeroklubjesenik.cz

Požadované prostory (publikace v AUP), čas v UTC! /
Requested airspaces (AUP publication), UTC time !

Datum / Date --
CZ
PL
 FLAUP time
LR TRA 90 AFL 125-
LR TRA 90 CFL 225-
LR TRA 90 DFL 225-
LR TRA 90 EFL 235-
LR TRA 90 GFL 215-
LR TRA 90 FFL 185-
LR TRA 90 HFL 195-
LR TRA 90 JFL 235-
 FLAUP time
EA 90 AFL 125-
EA 90 BFL 125-
EA 90 CFL 225-
EA 90 DFL 225-
EA 90 GFL 215-
EA 90 FFL 185-
   
   
Platby - pouze pro CZ převody/ Payments - only for CZ bank transfers:
Můžete letos využít možnosti platby bankovním účtem :
Bankovní spojení / bank contact:
ČSOB a.s., 79001 Jeseník 277921953/0300
Variabilní symbol datum letu ve tvaru RRRRMMDD, do poznámky jméno pilota+počet nocí . pokud byl ubytován.

POZOR! /ATTENTION!
Na letišti bude možnost plnění kyslíkových lahví / at the airport there will be the opportunity to fill oxygen bottles
      KALIBRACE loggerů/barografů
Na výzvu Jacka Keruma sděluji, abyste si dali do pořádku své loggery/ barografy - tzn. aby měly platnou kalibrační křivku. Měsíc po výkonu, který je pravidly povolený, je šibeniční a Jacek, protože je plně vytížený, nemusí kalibraci zvládnout v požadovaném termínu.

Mikulovice Airport web camera wavea
wavea wave
wave wave