Aeroklub Jeseník-organizátor


Vlnový web
Mikulovice airport web cam (main mountains)
Mikulovice Airport web camera

Jeseníky wave Jeseníky wave
max resolution
max resolution
INTERNATIONALSoutěžní období/ Competition period: 01.9.2011- 31.03.2012

Soustředění / workshop :         21.10.2011 - 30.10.2011
Kontakt : E-mail : vlna@aeroklubjesenik.cz
Jiřina Ivanová :
J.Ivanova@seznam.cz
+420 736774256

(Rozhodčí, ubytování, požadavky na vývozy
Jury, accomodation, control flights order)
Vlasta Lasovská :
info@letmodel.cz
+420 604905903

(Notam, aktivace/rezignace vlnových prostorů
Notam, activation/resignation wave airspaces)

Seznam přihlášených Parkovací plán/ Park plan
Parkovací plán
CzechPřihláška na Vlnový kemp 2011
Germany Anmeldung Wellen Camp 2011
Polland Zgloszenie Fala 2011
Polland Wave Camp registration 2011
CzechPropozice Vlnového kempu 2011
GermanyAusschreibung Wellen Camp 2011
PollandRegulamin konkursu szybowcowego"Obóz falowy 2011"
Czech Směrnice pro Vlnové létání v AK Jeseník 2011
       Obrazová příloha Vlnové směrnice
PollandRegulamin - fala 2011
       Zalacznik foto
GermanyRichtlinie für das fliegen in der Langen Welle Jeseník 2011
       Richtlinie sinnbildliche Beilage
EnglishWave directive 2011
       Picture supplement F
PollandOBÓZ FALOWY - latanie w fali górskiej w Jesionikach
Germany Info WellenCamp 2011
Price Ceník ubytování a létání 2011/ Price list 2011

Počítadlo přístupů:
On-line monitor :
    Vlnové prostory / Wave areas
"WAVE CAMP 2011/2012"
jsou publikovány / are published
AIP supplement 25/11
ze dne / from 11.08.2011

Koordinátorem vlnových prostorů "WAVE CAMP 2011/2012" v CZ je Aeroklub Jeseník / Co-ordinator Wave airspaces Wave Camp 2011/2012 in CZ is Jesenik Aeroclub

Vlnové prostory mají charakter DOČASNĚ VYMEZENÝCH PROSTORŮ (TRA)/ Wave areas are TEMPORARY RESERVED AREAS

POZOR! Organizátorem na stejné úrovni z polské strany je Aeroklub Jelenia Gora se stejným postupem objednávání prostorů. / Attention! Organizator in Polland is Jelenia Gora Aeroclub AIP supplement 37/11

Jesenik Aero Club Jelenia Góra Aero Club
Frequency: 123.500 MHzFrequency: 122.900 MHz
Call sign: JESENIK INFOCall sign: JELENIA GÓRA RADIO
Užívání vlnových prostorů je regulováno : / The use of e Wave airspaces is regulated :

KOORDINAČNÍ SMĚRNICÍ / COORDINATION DIRECTIVE
která je platná pro všechny piloty létající v tomto vzdušném prostoru / which is valid for all pilots using wave airspaces


Vlnové prostory je možno požadovat v sektorech (v závislosti na meteo podmínkách též pouze část sektorů) "TRA 90A, C, D, E, F, G, H, J" den předem do 10:00 UTC (na SO,NE a PO v pátek). Požadavky na omezené prostory jsou zasílány současně na ACC Praha (CZ) a AMC Varšava (PL).
Polská strana označuje své prostory jako "EA90 A, B, C, D, G, F" - definované na polském území.

Souřadnice pro SEE YOU/ SEE YOU COORDINATES (formát .txt) Souřadnice pro STREPLA/ STREPLA COORDINATES (formát .txt)

Při podstatných změnách činnosti bude aeroklub Jeseník neprodleně informovat ACC Praha (pozdější aktivace, kratší deaktivace, přestávka ve využití prostoru delší než jedna hodina, jakákoliv změna ve FL). ACC Praha předá tyto informace na AMC Polska./ In case of significant changes of activity Aeroclub Jesenik will inform immediately ACC Praha (later activation, earlier deactivation, breaks of one hour and more and any change of FL). ACC Praha will pass this information to AMC Poland.

Publikované prostory jsou využitelné maximálně do letové hladiny 500ft pod horní hranici prostorů, z důvodu zajištění vertikálních rozstupů od ostatního provozu./ The published airspaces can be used up to flight level of 500 feet below upper limit of the airspaces, in order to ensure vertical separation from other traffic.

Vstup a využití prostorů pro WAVE CAMP 2011/2012 musí být koordinováno s Aeroklubem Jeseník
* +420 604 905 903 – Vlasta Lasovská
* +420 584 453 951 - fax
* vlna@aeroklubjesenik.cz

Entry and use of areas for WAVE CAMP 2011/2012 shall be coordinated with Aeroclub Jesenik
* +420 604 905 903,
* +420 584 453 951,
* vlna@aeroklubjesenik.cz
zvonek8.gif, 23kB Veselé vánoce a plachtařský rok 2012!


Platby - pouze pro CZ převody/ Payments - only for CZ bank transfers:
Můžete letos využít možnosti platby bankovním účtem :
Bankovní spojení / bank contact:
ČSOB a.s., 79001 Jeseník 277921953/0300
Variabilní symbol datum letu ve tvaru RRRRMMDD, do poznámky jméno pilota.

POZOR! /ATTENTION!
Na letišti bude možnost plnění kyslíkových lahví / at the airport there will be the opportunity to fill oxygen bottles


Požadované prostory (publikace v AUP), čas v UTC! /
Requested airspaces (AUP publication), UTC time !

Datum / Date 28.12.2011
CZ
PL
 FLAUP time
LR TRA 90 AFL 125-
LR TRA 90 CFL 225-
LR TRA 90 DFL 2257:30-SS
LR TRA 90 EFL 2357:30-SS
LR TRA 90 GFL 2157:30-SS
LR TRA 90 FFL 1857:30-SS
LR TRA 90 HFL 1957:30-SS
LR TRA 90 JFL 235-
 FLAUP time
EA 90 AFL 125-
EA 90 BFL 125-
EA 90 CFL 225-
EA 90 DFL 2257:30-SS
EA 90 GFL 2157:30-SS
EA 90 FFL 1857:30-SS
   
   
Vlnové dny/Wave days
7.9.2010
7.9.2011
18.9.2010 18.9.2010
18.9.2011
6.10.2010
6.10.2011
26.10.2010
26.10.2011